Snegolovi se lahko barvno prilagajajo vaši strehi

Snegolovi igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju zdrsov snega in nam olajšajo tudi vzdrževanje strešne kritine. Ko izbiramo, kateri snegolovi bi bili najprimernejši za našo streho, moramo upoštevati številne dejavnike, med katere sodi vse od strešnega naklona do vrste in količine snežnih padavin ter vrsto same strešne kritine. Snegolovi so elementi, ki jih lahko na preprost način zataknemo za strešnike, lahko se jih tudi zabije ali privije. Ob večji količini zapadlega snega in večjem strešnem naklonu morajo biti snegolovi trdneje pričvrščeni na streho, saj v nasprotnem primeru ne bodo služili svojemu namenu in opravljali svoje funkcije.

Ne samo količina snega, pri izbiri snegolova je treba upoštevati tudi vrsto snega. Obstajajo različne gostote snega, vse od deset do sto petdeset kilogramov na kubični meter. Vrsta snega se spreminja glede na lego in nadmorsko višino kraja pa tudi glede na spreminjajoče se vremenske pojave, kot so denimo veter in temperaturne spremembe. Kako bo sneg polzel, je odvisno tudi od površine, na katero je zapadel. Snegolovov je več vrst, vendar jih lahko v grobem strnemo v dve večji enoti – linijske in točkovne snegolove. Velikokrat se v praksi uporablja kombinacija obeh vrst snegolovov. Linijski snegolovi so lahko klasični tračni, cevni enovrstni ali dvovrstni. Primerneje jih je uporabiti na strešnih kritinah, ki imajo manjši naklon, saj tam sneg polzi z manjšo silo.

Tudi točkovni snegolovi so lahko izdelani v več različicah, med katere prištevamo točkovne snegolove za opeko, plošče valovite oblike ali za bitumenske skodle. Po vsej površini strehe morajo biti enakomerno razporejeni, na njihovo količino in razporeditev pa vplivata strešni naklon in snežna obremenitev.

Snegolovi so izdelani iz najrazličnejših materialov, kjer pa je največjega pomena to, da so ti robustni in vzdržljivi. Med najpogosteje uporabljene materiale za izdelavo snegolovov prištevamo aluminij, inoks pločevino, baker in jeklo, obstajajo pa tudi snegolovi iz umetnih mas. Snegolovi iz pocinkanega jekla se najpogosteje pojavljajo v naravnih barvnih odtenkih, lahko pa jih prebarvamo v druge barve, denimo v opečnato rdečo, rjavo, bordo rdečo in podobne barve, ki se skladajo z barvo strešne kritine.…